Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden prijsvraag ‘Win een avontuurlijke reis door veelzijdig Wales’

Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie zijn van toepassing op de prijsvraag ‘Win een avontuurlijke reis door veelzijdig Wales!’ in samenwerking met Visit Wales, Ontdek Wales, DAKA, Avis en KLM, georganiseerd door Zapper PR & Destination Marketing, onderdeel van www.zappergroup.com (Aanbieder). Door deelname aan de betreffende prijsvraag/winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

1 – Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers mogen maar een keer per e-mailadres deelnemen. Medewerkers van Zapper Group, Visit Wales en Ontdek Wales, de aangesloten reisorganisaties, DAKA, Avis, KLM of andere organiserende partijen zijn uitgesloten van deelname. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

2 – Deelnemers zijn verplicht om hun kassabon of factuur van de online aankoop tot na het einde van de winactie te bewaren. Deze dient als lotnummer en moet dus getoond kunnen worden als bewijs. Zonder geldige kassabon of factuur, kan de prijs niet uitgekeerd worden. 

3 – Winnaars krijgen per e-mail en/of per telefoon bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar moet binnen 7 dagen reageren, anders zijn we genoodzaakt een nieuwe winnaar te selecteren.

4 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. De reis dient plaats te vinden in 2019/2020, maar in ieder geval voor DATUM. De prijs is altijd op aanvraag en op basis van beschikbaarheid. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

6 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

7 – De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

8 – In geen geval is Aanbieder aansprakelijk voor enige schade bij het niet doorgaan van de reis, tijdens de reis (inclusief terugvlucht) of in het geval van gederfd reisgenot op enigerlei wijze, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Aanbieder.

9 – De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

10 – De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website publiekelijk bekend worden gemaakt.

11 Autohuur voor de 4 dagen van de reis wordt afgenomen via Avis. Hierbij is het van belang dat er een zaterdag inbegrepen is bij de periode dat je afreist. Je ontvangt hiervoor een voucher om de autohuur te verzilveren. De autohuur moet minimaal 2 weken van tevoren aangevraagd worden via de contactgegevens op de voucher. 

12 – Indien KLM de verbinding naar Cardiff opheft, dan wel (tijdelijk) staakt, wordt er door Aanbieder een passend alternatief geboden.

Rechtstreeks in minder dan 1,5 uur met KLM naar Cardiff in Wales

Waarom kiezen voor OntdekWales.nl?

  • De mooiste reizen van de beste reisorganisaties
  • Wales heeft een kustlijn van maar liefst 1.200 km!
  • Van bergen tot kastelen en van Cardiff tot Conwy, je ontdekt het in Wales!
  • Rechtstreeks met KLM naar Cardiff
  • Ontdek het beste van Wales tijdens de 3 routes van The Wales Way

Nieuwsbrief

Ik schrijf me graag in voor de nieuwsbrief van Ontdek Wales om op de hoogte te blijven van aanbiedingen. Door mij aan te melden ga ik akkoord met het privacybeleid.

Reizen naar Wales

Wat je op dit moment moet weten.

Lees meer